Buồng thổi khí Air Shower

GIỚI THIỆU

 Air ShowerBuồng thổi khí air shower là Một buồng thổi gió sạch  với vận tốc thổi nằm trong khỏang 20-33m/s để đảm bảo sẽ thổi được hết các hạt ( bụi ) vương trên quần áo nhân viên bằng không khí sạch , tiệt trùng . Bụi và Không khí đã bị nhiễm bẩn sẽ được hút vào miệng hút phía dưới của Air Shower , được lọc  qua 2 lần lọc  (Prefilters và HEPA Filter )  sau đó quay trở lại

buồng  thông qua hệ thống các  miệng thổi Nozzle , tạo thành một vòng tuần hoàn , lọc không khí thông thường thành không khí vô trùng sau mỗi chu trình làm việc .

Buồng thổi  khí Air shower được sử dụng phổ biến trong công nghệ thực phẩm , công nghệ sản xuất hàng điện tử - những lĩnh vực đòi hỏi phải đảm bảo kiểm soát được bụi , độ ẩm trong phòng sản xuất .

Buồng thổi khí air shower được dùng để xử lý không khí nhiễm bụi, khuẩn thành không khí vô trùng, phục vụ cho các ngành sản xuất sạch như dược phẩm, thủy sản, và các ngành có nhu cầu vô trùng nghiêm ngặt như sản xuất vaccine...

Đặc biệt, buồng thổi khí Air Shower có thể trang bị cho các cơ quan, công sở, những nơi làm việc đông người cần phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh .

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG


Phù hợp với các tiêu chuẩn: IEST-RP-CC002.2 và AS1386.5
Tiêu chuẩn khí sạch: ISO14664.1 Class 3, IEST-CC1001, IEST-G-CC1002 và tiêu chuẩn khí sạch khác.
Tiêu chuẩn màng lọc: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 và EN1822.
Độ sạch trong vùng làm việc: theo tiêu chuẩn ISO14644.1 Class 3

 

 

 

Air Shower

Liên hệ

Air Shower : air shower là Một buồng thổi gió sạch với vận tốc thổi nằm trong khỏang 20-33m/s để đảm...
Xem chi tiết

Air Shower

Liên hệ

Air showers are specialised antechambers which personnel must pass through before entering cleanrooms in order to decontaminate. Decontamination is done by clearing off dust and dirt particles...
Xem chi tiết

Buồng thổi khí Air Shower cửa trượt tự động

Liên hệ

Buồng thổi khí air shower là Một buồng thổi gió sạch với vận tốc thổi nằm trong khỏang 20-33m/s để đảm bảo sẽ thổi được...
Xem chi tiết

Buồng thổi khí air shower

Liên hệ

Buồng thổi khí air shower là Một buồng thổi gió sạch với vận tốc thổi nằm trong khỏang 20-33m/s để đảm bảo sẽ thổi được...
Xem chi tiết

Air Shower cửa cuốn nhanh

Liên hệ

Buồng thổi khí air shower là Một buồng thổi gió sạch với vận tốc thổi nằm trong khỏang 20-33m/s để đảm bảo sẽ thổi được...
Xem chi tiết

Air shower standard

Liên hệ

Detailed Product Description Air shower is a kind of purifying equipment; Effectively reduce dust...
Xem chi tiết

Air shower double

Liên hệ

Mô tả chi tiết sản phẩm Air shower là một loại thiết bị làm sạch; Hiệu quả làm giảm nguồn bụi tự nhập vào...
Xem chi tiết

Air shower auto sliding door

Liên hệ

Air shower auto sliding door BUỒNG THỔI KHÍ TỰ ĐỘNG (AIR SHOWER) Kích thước...
Xem chi tiết

Air shower tunnel system

Liên hệ

Air Shower Tunnels, also known as down flow booths are used to remove particulate contamination from personnel, their clothing and personal protective equipment. They are typically...
Xem chi tiết

Air Shower fast up door type

Liên hệ

Air Shower fast up door type Description : It's an...
Xem chi tiết

Tunnel Conveyor Air Shower Type Pass Box

Liên hệ

Tunnel Conveyor Air Shower Type Description : ...
Xem chi tiết

Air shower special type T

Liên hệ

T-Type Air Shower , 3 door design : Front door and doors at the left and right side Dimensions...
Xem chi tiết