Cửa đưa hàng phòng sạch - Pass box

Pass Box không tiệt trùng

Liên hệ

* Mô tả: · Khóa liên động cơ học đáng tin cậy, duy trì tính...
Xem chi tiết

Pass Box tiệt trùng

Liên hệ

Mô tả: • Khóa liên động cơ học đáng tin cậy, duy trì tính toàn vẹn phòng sạch bằng cách ngăn chặn cả...
Xem chi tiết