LG Display Việt Nam Hải Phòng

LG Display Việt Nam Hải Phòng

03, Tháng Mười, 2016

LG DISPLAY SẼ ĐẦU TƯ 1,5 TỶ ĐÔ VÀO KCN TRÀNG DUỆ

Tháng 2, năm 2016.Khu kinh tế Hải Phòng sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty LGD (LG DISPLAY) thực hiện dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Tràng Duệ - Huyện An Dương - Thành Phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư là 1,5 tỷ $.
Nhà máy dự kiến sẽ được xây dựng tại lô E - KCN Tràng Duệ trên diện tích 37,7 ha .
Tổng vốn đầu tư của nhà máy
LG Display Việt Nam Hải Phòng là 1,5 tỷ $ , được phân kỳ trong 5 năm 
Khi đi vào hoạt động , số lao động dự kiến là 6000 người . Đồng thời tạo thêm hiệu ứng thu hút đầu tư FDI từ các công ty vệ tinh của LG Display

TAGS :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: