CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẢO TIÊN

  • Đường 359C , xã Hòa Bình , huyện Thủy Nguyên , TP Hải Phòng

  • 0313 916 255

  • info@baotien.com.vn