LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
PHÒNG SẠCH

         Thiết bị phòng sạch

         - Cơ điện tử 

         - Cơ khí chính xác.

         - Máy móc và thiết bị công nghiệp

         - Cung cấp và thi công các sản phẩm sơn Epoxy

KINH DOANH

         - Vật tư sản xuất

         - Hóa chất phụ gia

         - Kim loại và hơpk kim

         - Nhựa kỹ thuật