Màn nhựa ngăn côn trùng

Liên hệ
Hotline

Dựa vào đặc tính sinh học của côn trùng, khi thấy anh sáng màu vàng chúng sẽ không tới gần.
-  Ngăn côn trùng, thất thoát nhiệt (ngăn lạnh phòng sử dụng điều hòa) hoặc ngăn sâm nhập hơi lạnh (giữ ấm) nhiệt  độ môi trường mùa đông.
-  Ngănbụi, khói, mùi ...
-  Ngăncảntiếngồn, ngănbứcxạtiacựctím...
-  Sửdụngđượctrongđiềukiệnnhiệtđộthôngthườngtừ: -10 oC to 50 oC
-  Màusắc: Màuvàng
-  Hìnhdạng: Dẻomịnhoặccógânsóngđôi.
-  Độdàytừ 1.5mm đến 3mm
-  Kíchthướctiêuchuẩn (bảnrộng x độdầy x chiềudàicuộn):

200 mm (W) x  1.5 mm (T) x 50 m

200 mm (W) x  2.0 mm (T) x 50 m

300 mm (W) x  2.0 mm (T) x 50 m

300 mm (W) x  3.0 mm (T) x 50 m

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây